Opłaty

Opłaty: Prezentacja tematu – rozmowa kwalifikacyjna 150, 00 zł (płatne przelewem na konto
szkoły) -kwota jest następnie odliczana od wpisowego

Opłaty za szkołę: Wpisowe 1000 zł, czesne 1150 zł, płatne przez 10 miesięcy.