Terminy

Zapraszamy na Spotkania dla Kandydatów do I klasy Liceum:

24 lutego 2018 r. – godz. 10.00
17 marca 2018 r. – godz. 10.00
21 kwietnia 2018 r. – godz. 10.00
12 maja 2018 r. – godz. 10.00

19 maja 2018 r. – diagnozy z języka polskiego, matematyki oraz wybranego przedmiotu.


Najpóźniej do 16 maja Kandydat przysyła e-mailem (szkolaokonska@gmail.com) lub dostarcza do sekretariatu ankietę rekrutacyjną.