Terminy

Zapraszamy na Spotkania dla Kandydatów do I klasy Liceum:

Wkrótce terminy spotkań dla kandydatów.

Najpóźniej do … Kandydat przysyła e-mailem (szkolaokonska@gmail.com) lub dostarcza do sekretariatu ankietę rekrutacyjną.