Sesja LO

W naszej szkole raz w semestrze /dwa razy w roku/ sprawdzamy wiedzę i umiejętności w formule ćwiczeń pisemnych zbliżonych do egzaminu maturalnego.

Ćwiczenia obejmują zakres już omówionego materiału z danego przedmiotu.

Licealiści piszą w ciągu trzech dni: język polski, matematykę, język obcy wybrany jako główny i jeden dodatkowy przedmiot /obowiązkowo/.

Oczywiście chętni mogą wybrać kilka przedmiotów, z którymi wiążą nadzieję np. na studia -wówczas sesję licealną przedłużamy o następne dwa dni.

Ważne jest dla nas, by uczniowie, już od I klasy liceum, oswajali się z formą „nowej matury”.

Podczas dwóch tygodni „sesji i projektów” Uczniowie przedstawiają przygotowane wcześniej prezentacje z wybranych przedmiotów i tematów.

Celem jest nabywanie umiejętności tworzenia dobrych prezentacji i ich wygłaszania.

Ważnym elementem staje się sposób wyszukiwania odpowiedniego dla tematu materiału i poszerzanie wiedzy ucznia.

Korzyścią dodatkową jest też możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań i pasji, gdy Uczeń przedstawia projekt z przedmiotu wybranego na rozszerzeniu.