O nas

Al. Solidarności 101 D, 00-144 Warszawa
tel. 22 654-45-50 tel./fax. 22 654-92 86
info@okonska.edu.pl www.okonska.edu.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół XXV Liceum Społecznego
Al. Solidarności 101 D 00-144 Warszawa
PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA 97 1020 1156 0000 7102 0061 2234

Oficjalny kanał YouTube

Uczniowski fanpage Facebook