Terminy.

Zapraszamy na dni otwarte w siedzibie szkoły:

Terminy:

21 stycznia, godz. 10:00
4 lutego, godz. 10:00
4 marca, godz. 10:00
25 marca, godz. 10:00
Diagnozy rekrutacyjne 1 kwietnia 2023 r. godz. 9:00.
Diagnozy w kolejności: matematyka, język angielski, język polski. Przewidziane są przerwy
między częściami