Zasady.

TERMINY DNI OTWARTYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY I:

Zapraszamy na Dni Otwarte w następujących terminach:


29.II.2020r. godz. 10:00
4.IV.2020r. godz. 10:00
18.IV.2020r. godz. 10:00
23.V.2020r. godz. 9:00 -testy rekrutacyjne

Rekrutacja obejmuje diagnozy pisemne z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.
Przyjęcie w poczet uczniów odbywa się na podstawie wyników diagnozy.

Najpóźniej do 19 maja 2020 r kandydat przysyła e-mailem (szkolaokonska@gmail.com) lub dostarcza do sekretariatu ankietę rekrutacyjną.


Postępowanie w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji:
Pozytywny wynik rekrutacji oznacza przyjęcie do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 25 im. Marzenny Okońskiej, a wówczas Szanowni Rodzice:

a) Dokonują zapisu w sekretariacie szkoły (najpóźniej tydzień po wynikach).
b) Po zakończeniu roku szkolnego dostarczają świadectwo ukończenia i wynik testu OKE.
c) Otrzymują stosowne informacje o organizacji roku szkolnego.