Oferujemy:

• małe klasy, grupy ćwiczeniowe • możliwość ustalenia własnej ścieżki przedmiotów rozszerzonych, rozszerzenie od pierwszej klasy • wybrane zagadnienia z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka) w języku angielskim • biznesowy angielski • wyjścia naukowe • wyjścia teatralne