Rekrutacja

SPOŁECZNE GIMNAZJUM NR 32
IM. MARZENNY OKOŃSKIEJ
Al. Solidarności 101 D, 00-144 Warszawa
tel. 022 654-45-50 tel./fax. 022 654-92 86
info@okonska.edu.pl www.okonska.edu.pl


Zapraszamy na Spotkania dla Kandydatów do Gimnazjum:

 
5 marca godz. 11:00
9 kwietnia godz. 11:00
23 kwietnia godz. 11:00
7 maja godz. 11:00
 
Spotkanie rekrutacyjne 14 maja od godz. 9:00 lub termin ustalony indywidualnie. 

WARUNKI PRZYJĘCIA:
1. MIŁO SIĘ UŚMIECHAĆ 😉
2. PRZYPOMNIEĆ SOBIE ZAINTERESOWANIA.
3. PROWADZIĆ DIALOG Z NAUCZYCIELAMI NA TEMAT WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ.

Przyjęcie w poczet uczniów odbywa się na podstawie wyników rozmowy
kwalifikacyjnej. Dodatkowo Uczeń może wypełnić ankietę predyspozycji, która określi
profil zainteresowań i umiejętności.

Forma rozmowy, to dialog o zainteresowaniach, oczekiwaniach. O tym,
co lubię robić, co mi przeszkadza i z trudem akceptuję, kim chciałbym być
w przyszłości (choć zmieni się to 100 razy)… prezentacja kandydata itp.

Ankieta do pobrania z naszej strony.

Ankieta -POBIERZ
Pozytywny wynik rozmowy (my zakładamy same pozytywne wyniki) oznacza
przyjęcie do Społecznego Gimnazjum Nr 32 im. Marzenny Okońskiej, a wówczas
Szanowni Rodzice:
a). Dokonują zapisu w sekretariacie szkoły (najpóźniej tydzień po wynikach rozmowy).
b). Po zakończeniu roku szkolnego dostarczają świadectwo ukończenia i świadectwo
sprawdzianu kompetencji.
c). Otrzymują stosowne informacje o organizacji roku szkolnego.

Opłaty za szkołę: wpisowe 900 zł, czesne 890 płatne przez 12 miesięcy.

Społeczne Gimnazjum nr 32 to:
Nauka + Wyobraźnia

ZAPRASZAMY!!!