Zasady

WARUNKI PRZYJĘCIA:
1. MIŁO SIĘ UŚMIECHAĆ 😉
2. PRZYPOMNIEĆ SOBIE ZAINTERESOWANIA.
3. PROWADZIĆ DIALOG Z NAUCZYCIELAMI NA TEMAT WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ.

Przyjęcie w poczet uczniów odbywa się na podstawie wyników rozmowy
kwalifikacyjnej. Dodatkowo Uczeń może wypełnić ankietę predyspozycji, która określi
profil zainteresowań i umiejętności.

Forma rozmowy, to dialog o zainteresowaniach, oczekiwaniach. O tym,
co lubię robić, co mi przeszkadza i z trudem akceptuję, kim chciałbym być
w przyszłości (choć zmieni się to 100 razy)… prezentacja kandydata itp.

Ankieta do pobrania z naszej strony.

Ankieta -POBIERZ
Pozytywny wynik rozmowy (my zakładamy same pozytywne wyniki) oznacza
przyjęcie do Społecznego Gimnazjum Nr 32 im. Marzenny Okońskiej, a wówczas
Szanowni Rodzice:
a). Dokonują zapisu w sekretariacie szkoły (najpóźniej tydzień po wynikach rozmowy).
b). Po zakończeniu roku szkolnego dostarczają świadectwo ukończenia i świadectwo
sprawdzianu kompetencji.
c). Otrzymują stosowne informacje o organizacji roku szkolnego.