Zapraszamy na dni otwarte w siedzibie szkoły:

Terminy do wyboru:          

22 stycznia – godz. 10.00

19 lutego – godz. 10:00

12 marca – godz. 10:00

Testy diagnozujące – 23 kwietnia godz. 9.00

Dni wolne:

12 listopada 2021 r. (piątek)
7 stycznia 2022 r. (piątek)
2 maja 2022 r. (poniedziałek)
17 czerwca 2022 r. (piątek)

Oferujemy:

• małe klasy, grupy ćwiczeniowe,

• możliwość ustalenia własnej ścieżki przedmiotów rozszerzonych, rozszerzenie od pierwszej klasy,

• wybrane zagadnienia z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka) w języku angielskim,

• szeroki wybór języków obcych: angielski (również biznesowy), francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski,

wyjścia naukowe,

• wyjścia teatralne,

• różnorodne wyjazdy – integracyjne, warsztatowo-przedmiotowe, językowo-kulturoznawcze.