Zapraszamy na Spotkania dla Kandydatów do I klasy Liceum:

24 lutego 2018 r. (sobota) – godz. 10.00

17 marca 2018 r. (sobota) – godz. 10.00

21 kwietnia 2018 r. (sobota) – godz. 10.00

12 maja 2018 r. (sobota) – godz. 10.00

19 maja 2018 r. (sobota) – diagnozy z języka polskiego, matematyki oraz wybranego przedmiotu.

 

Oferujemy:

• małe klasy, grupy ćwiczeniowe,

• możliwość ustalenia własnej ścieżki przedmiotów rozszerzonych, rozszerzenie od pierwszej klasy,

• wybrane zagadnienia z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka) w języku angielskim,

• różnorodny wybór języków obcych: angielski (również biznesowy), francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski,

wyjścia naukowe,

• wyjścia teatralne,

• różnorodne wyjazdy – integracyjne, warsztatowo-przedmiotowe, językowo-kulturoznawcze.