Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 sierpnia zmarła Ewa Wróbel.

Wicedyrektor, nauczyciel historii i wos.

Pracowała i tworzyła naszą szkołę od początku jej istnienia.

Niech odpoczywa w Pokoju, w lepszym Świecie.


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 20 sierpnia 2018 r. o godz. 14,
Cmentarz Bródnowski, kościół p.w. Św. Wincentego a Paulo (drewniany)


Pracownicy i uczniowie Szkół im Marzenny Okońskiej

 

 

 Godziny pracy sekretariatu:

od 25 czerwca do 13 lipca w godzinach od 9.00 do 14.00 i

od 20 do 31 sierpnia w godzinach od 9.00 do 14.00

 

Oferujemy:

• małe klasy, grupy ćwiczeniowe,

• możliwość ustalenia własnej ścieżki przedmiotów rozszerzonych, rozszerzenie od pierwszej klasy,

• wybrane zagadnienia z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka) w języku angielskim,

• różnorodny wybór języków obcych: angielski (również biznesowy), francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski,

wyjścia naukowe,

• wyjścia teatralne,

• różnorodne wyjazdy – integracyjne, warsztatowo-przedmiotowe, językowo-kulturoznawcze.