Oferujemy:

• małe klasy, grupy ćwiczeniowe,

• możliwość ustalenia własnej ścieżki przedmiotów rozszerzonych, rozszerzenie od pierwszej klasy,

• wybrane zagadnienia z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka) w języku angielskim,

• różnorodny wybór języków obcych: angielski (również biznesowy), francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski,

wyjścia naukowe,

• wyjścia teatralne,

• różnorodne wyjazdy – integracyjne, warsztatowo-przedmiotowe, językowo-kulturoznawcze.


W dniach od 24 czerwca do 5 lipca sekretariat czynny w godzinach 9.30 – 14.30

W dniach między 8 a 19 lipca w sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr. tel. 226-544-550