Terminy.

Najpóźniej do 26 III 2024  prosimy o przesłanie na adres: szkolaokonska@gmail.com 

ankiety rekrutacyjnej 

 

Zapraszamy na dni otwarte w siedzibie szkoły:

Terminy:

10 lutego, godz. 10:00

17 lutego, godz. 10:00

2 marca, godz. 10:00

23 marca, godz. 10:00

Diagnozy rekrutacyjne 6 kwietnia 2024 r. godz. 9:00.
Diagnozy w kolejności: matematyka, język angielski, język polski. Przewidziane są przerwy
między częściami