ZASADY I INFORMACJE O DIAGNOZACH

Testy diagnozujące (matematyka, język polski, język angielski) odbędą się 6 IV 2024 roku

Najpóźniej do 26 III 2024 prosimy o przesłanie na adres: szkolaokonska@gmail.com 
Szczegóły organizacyjne przeprowadzenia diagnozy będziemy przesyłać zwrotnym emailem.


Rekrutacja obejmuje diagnozy pisemne z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.
Diagnoza z języka polskiego:
Praca pisemna (np. rozprawka, wypracowanie, charakterystyka itp. formy znane z nauki w szkole podstawowej) odnosząca się do lektur szkolnych lub innych tekstów. Uczeń będzie miał co najmniej trzy tematy do wyboru. Częścią diagnozy z języka polskiego może być też krótki tekst tzw. czytania ze zrozumieniem.
Diagnoza z matematyki:
Diagnoza polega na rozwiązywaniu kilku zadań otwartych oraz ćwiczeń wg formuły zadań tzw. zamkniętych wymagających wskazania prawidłowej odpowiedzi. Zakres tematyczny oparty jest na programie obowiązującym w szkole podstawowej.
Diagnoza języka obcego:
Poziomujący test językowy wg formuły wielokrotnego wyboru – jednej odpowiedzi prawidłowej. Test o charakterze leksykalno-gramatycznym z uwzględnieniem sprawności rozumienia słów w określonych kontekstach.
Kandydaci decydujący się na inny język niż angielski powinni przekazać taką informację wraz z przesłaną ankietą.
Przyjęcie w poczet uczniów odbywa się na podstawie wyników diagnozy. O kolejności przyjęcia decydują pozytywne wyniki uzyskane ze wszystkich trzech diagnoz.

Zakres materiału do egzaminu wstępnego do SLO nr 25:

matematyka

język polski

 
Postępowanie w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji:
Pozytywny wynik rekrutacji oznacza przyjęcie do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 25 im. Marzenny Okońskiej, a wówczas Szanowni Rodzice:

a) Dokonują zapisu w sekretariacie szkoły (najpóźniej tydzień po wynikach).
b) Dostarczają świadectwo ukończenia i wynik testu OKE.
c) Otrzymują stosowne informacje o organizacji roku szkolnego.