Sesja LOW naszej szkole raz w semestrze /dwa razy w roku/ sprawdzamy wiedzę i umiejętności w formule ćwiczeń pisemnych zbliżonych do egzaminu maturalnego.

Ćwiczenia obejmują zakres już omówionego materiału z danego przedmiotu.

Licealiści piszą w ciągu trzech dni: język polski, matematykę, język obcy wybrany jako główny i jeden dodatkowy przedmiot /obowiązkowo/.

Chętni mogą wybrać kilka przedmiotów, z którymi wiążą nadzieję np. na studia -wówczas sesję przedłużamy o następne dwa dni.

Ważne jest dla nas, by uczniowie, już od I klasy liceum, oswajali się z formą „nowej matury”.