Zasady

TERMINY DNI OTWARTYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY I:

Wkrótce terminy spotkań dla kandydatów

Rekrutacja obejmuje diagnozy pisemne z języka polskiego, matematyki oraz wybranego przedmiotu.
Przyjęcie w poczet uczniów odbywa się na podstawie wyników diagnozy.

Najpóźniej do … Kandydat przysyła e-mailem (szkolaokonska@gmail.com) lub dostarcza do sekretariatu ankietę rekrutacyjną.


Postępowanie w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji:
Pozytywny wynik rekrutacji oznacza przyjęcie do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 25 im. Marzenny Okońskiej, a wówczas Szanowni Rodzice:

a) Dokonują zapisu w sekretariacie szkoły (najpóźniej tydzień po wynikach).
b) Po zakończeniu roku szkolnego dostarczają świadectwo ukończenia i wynik testu OKE.
c) Otrzymują stosowne informacje o organizacji roku szkolnego.