Zasady

TERMINY DNI OTWARTYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY I:

24 lutego 2018r. – godz. 10.00
17 marca 2018 r. – godz. 10.00
21 kwietnia 2018 r. – godz. 10.00
12 maja 2018 r. – godz. 10.00

Termin rekrutacji: 19 maja 2018 r. lub termin indywidualny.


Rekrutacja obejmuje diagnozy pisemne z języka polskiego, matematyki oraz wybranego przedmiotu.
Przyjęcie w poczet uczniów odbywa się na podstawie wyników diagnozy.

Najpóźniej do 16 maja Kandydat przysyła e-mailem (szkolaokonska@gmail.com) lub dostarcza do sekretariatu ankietę rekrutacyjną.


Postępowanie w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji:
Pozytywny wynik rekrutacji oznacza przyjęcie do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 25 im. Marzenny Okońskiej, a wówczas Szanowni Rodzice:

a) Dokonują zapisu w sekretariacie szkoły (najpóźniej tydzień po wynikach).
b) Po zakończeniu roku szkolnego dostarczają świadectwo ukończenia i wynik testu OKE.
c) Otrzymują stosowne informacje o organizacji roku szkolnego.