Zasady

Przyjęcie w poczet uczniów odbywa się na podstawie wyników PREZENTACJI
WYBRANEGO PRZEZ UCZNIA TEMATU oraz wyników uzyskanych na koniec
gimnazjum (świadectwo, wynik testu gimnazjalnego)

TERMIN ROZMÓW: Spotkania rekrutacyjne

18 marca 2017 r. – godz. 10.00
1 kwietnia 2017 r. – godz. 10.00
22 kwietnia 2017 r. – godz. 10.00
13 maja 2017 r. – godz. 10.00
Rozmowy kwalifikacyjne i prezentacje 20 maja 2017 r. lub termin ustalony indywidualnie.
Najpóźniej do 18 maja Kandydat przysyła e-mailem (szkolaokonska@gmail.com) lub dostarcza do sekretariatu ankietę rekrutacyjną z tematem prezentacji. Zwrotnie otrzyma informacje o godzinie spotkania.

Przykładowe tematy do pobrania z naszej strony.
Można też zgłosić własny temat.

Tematy -POBIERZ

Forma prezentacji -dowolna.

Pamiętać o:
1. WAKACJACH (o następnym roku szkolnym, już w naszej szkole).

2. PRZYPOMNIEĆ SOBIE OPRACOWANY TEMAT.

3. PROWADZIĆ DIALOG Z NAUCZYCIELAMI.

Pozytywny wynik rozmowy (my zakładamy same pozytywne wyniki) oznacza
przyjęcie do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 25 im. Marzenny Okońskiej,
a wówczas Szanowni Rodzice:

a) Dokonują zapisu w sekretariacie szkoły (najpóźniej tydzień po wynikach rozmowy).
b) Po zakończeniu roku szkolnego dostarczają świadectwo ukończenia i świadectwo
sprawdzianu kompetencji.
c) Otrzymują stosowne informacje o organizacji roku szkolnego.