Opłaty

Opłaty za szkołę: Wpisowe 1000 zł, czesne 1150 zł, płatne przez 10 miesięcy.