Sesja G

W naszej szkole raz w semestrze /dwa razy w roku/ sprawdzamy wiedzę i umiejętności w formule ćwiczeń pisemnych zbliżonych do testu gimnazjalnego.

Testy obejmują zakres już omówionego materiału z danego przedmiotu.

Uczniowie w ciągu trzech dni piszą:
pierwszego dnia – historię, wos oraz oddzielnie język polski, drugiego dnia test z przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, trzeciego dnia język obcy wybrany przez Ucznia jako główny.

Ważne jest dla nas by Uczniowie, już od I klasy gimnazjum oswajali się z formą testu gimnazjalnego i traktowali go jako rzecz oczywistą a nie cel podstawowy.

Nie zapominamy jednak o klasycznych formach zdobywania wiedzy i prezentowania umiejętności.

Podczas tygodnia „sesji i projektów” Uczniowie przedstawiają przygotowane wcześniej prezentacje z wybranych przedmiotów i tematów.

Proces wybierania tematu i przygotowania projektu odbywa się pod kierunkiem nauczyciela wybranego przedmiotu.

Celem jest nabywanie umiejętności tworzenia dobrych prezentacji i ich wygłaszania.

Ważnym elementem staje się sposób wyszukiwania odpowiedniego dla tematu materiału i poszerzanie wiedzy Ucznia.

Korzyścią dodatkową jest też możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań i pasji, gdy Uczeń przedstawia projekt z przedmiotu wybranego na rozszerzeniu.