Informacja o diagnozach dla absolwentów szkół podstawowych.

Rekrutacja obejmuje diagnozy pisemne z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.Przyjęcie w poczet uczniów odbywa się na podstawie wyników diagnozy oraz rozmowy rekrutacyjnej.

Najpóźniej do 19 maja 2020 r kandydat przysyła e-mailem (szkolaokonska@gmail.com) lub dostarcza do sekretariatu ankietę rekrutacyjną.

Zakres materiału do egzaminu wstępnego do SLO nr 25:

matematyka

język polski