Opłaty

Opłaty: opłata rekrutacyjna – testy diagnozujące 300 zł (płatne przelewem na konto szkoły: PKO BP S.A XXXIX O/Warszawa 97 1020 1156 0000 7102 0061 2234)
Kwota jest następnie odliczana od wpisowego.

Opłaty za szkołę: Wpisowe 1200 zł, czesne 1200 zł, płatne przez 10 miesięcy. Miesiące wakacyjne (lipiec – sierpień) zwolnione z opłat.