Zasady

TERMINY DNI OTWARTYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY I:

Zapraszamy na Dni Otwarte w następujących terminach:

AKTUALIZACJA


Rekrutacja obejmuje diagnozy pisemne z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.
Przyjęcie w poczet uczniów odbywa się na podstawie wyników diagnozy oraz rozmowy rekrutacyjnej.

Najpóźniej do 13 maja 2019 r kandydat przysyła e-mailem (szkolaokonska@gmail.com) lub dostarcza do sekretariatu ankietę rekrutacyjną.


Postępowanie w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji:
Pozytywny wynik rekrutacji oznacza przyjęcie do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 25 im. Marzenny Okońskiej, a wówczas Szanowni Rodzice:

a) Dokonują zapisu w sekretariacie szkoły (najpóźniej tydzień po wynikach).
b) Po zakończeniu roku szkolnego dostarczają świadectwo ukończenia i wynik testu OKE.
c) Otrzymują stosowne informacje o organizacji roku szkolnego.