Oferujemy:

• małe klasy, grupy ćwiczeniowe


• możliwość ustalenia własnej ścieżki przedmiotów rozszerzonych, rozszerzenie od pierwszej klasy


• wybrane zagadnienia z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka) w języku angielskim


• biznesowy angielski


• wyjścia naukowe


• wyjścia teatralne